Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
Cập nhật: 04-10-2018 01:31
Sáng 04/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị mở rộng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018, đề ra chương trình công tác 3 tháng còn lại của năm 2018.

HOI NGHI BCH DB TRANG BOM 4.10.20180000.JPG 
        Trong 9 tháng qua, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực chỉ đạo việc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 13,5% so cùng kỳ, đã thu hút được 9 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp; thu ngân sách đạt 82% dự toán tỉnh giao; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi. Tuy nhiên, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ; ngành nông - lâm - thủy sản còn đạt thấp, việc thực hiện các chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm (điều, ca cao, chuối) còn gặp khó khăn; tình hình an ninh trật tự có lúc còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật tăng cao so cùng kỳ…

     Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cả năm, hội nghị đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại. Trong đó, công tác lãnh đạo điều hành của hệ thống chính trị cần tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cụ thể; các cấp ủy, chính quyền cơ sở căn cứ vào từng nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kế họach thực hiện.

     Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trảng Bom đã thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2019.

    Anh Đức

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.