Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 khóa 2
Cập nhật: 16-09-2018 11:10
Sáng ngày 17/9, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Trảng Bom đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng -An ninh cho đối tượng 4 khóa 2 năm 2018.

DSC00584.JPG 
          Trên 180 học viên đã về tham gia học tập. Đa số học viên là các giáo viên, cán bộ quản lý các trường học, cán bộ xã, thuộc đối tượng 4 chưa được bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng - An ninh. Mục đích của lớp bồi dưỡng này là nhằm định hướng công tác tuyên truyền những kiến thức về pháp luật Quốc phòng - An ninh, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

       Nội dung của lớp học gồm có 9 chuyên đề chính là: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng - An ninh; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng - An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng - An ninh. Chuyên đề về phòng chống chiến lược diễn biên hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thù địch đối với cách mạng việt Nam; Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta và một số nội dung cơ bản của các luật Quốc phòng, An ninh, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.

      Lớp bồi dưỡng sẽ tổ chức trong 5 ngày (từ 17/9 đến 21/9). Kết thúc khóa học Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện sẽ tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học đúng theo quy định.

                                                                                             Văn Khang
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.