Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao
Cập nhật: 18-06-2018 11:27
Ngày 19/6/2018 Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Trảng Bom về kiểm tra kết quả và huớng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã An Viễn, theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020
 ​        Được biết Quyết định số 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 – 2020, thay thế Quyết định 1217/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung một số chỉ tiêu (tiêu chí) trong Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai. Trong đó Quyết định số 1753/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí có 19 tiêu chí và 53 chỉ tiêu, tăng 8 chỉ tiêu so với Quyết định 1217/QĐ-UBND (có 19 tiêu chí và 47 chỉ tiêu).  

HƯƠNG DAN NAGNG CAO 2.jpgHUONG DAN NANG CAO 1.jpg
HƯƠNG DAN NANG CAO 3.jpg

Tại hội nghị này, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã hướng dẫn các cán bộ chuyên môn phụ trách từng tiêu chí công tác lập hồ sơ minh chứng và hướng dẫn việc đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định 1753/QĐ-UBND​ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đánh giá sơ bộ, hiện nay các tiêu chí đã cơ bản đã đạt được 19/19 tiêu chí, trong đó còn 03/53 chỉ tiêu chưa bền vững.

Bên cạnh việc kiểm tra hồ sơ, các thành viên Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện cũng đi khảo sát tình hình thực tế và hướng dẫn cụ thể để xã triển khai đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Điều phối huyện, ông Ngô Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo, đề nghị thành viên xã phụ trách các tiêu chí chưa bền vững cần đưa ra giải pháp, hướng khắc phục, đồng thời Ban chỉ đạo xã An Viễn quyết tâm phấn đấu đưa xã nhà thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí, theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong cuối năm 2018.​

Trúc An Viễn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.