Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quán triệt các Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh
Cập nhật: 13-06-2018 12:50
Trong 2 ngày 12 và 13/6, Đảng uỷ Thị Trấn Trảng Bom tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Tham dự có trên 500 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc, cán bộ, hội viên các đoàn thể.

Still0613_00004.jpgStill0613_00005.jpg
Still0613_00006.jpgStill0613_00007.jpg 
 
    Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Hồng - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt đến đảng viên các kế hoạch, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh như: Kế hoạch số 166 thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng(khoá XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 173 thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 174 thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “công tác dân số trong tình hình mới”; Nghị quyết số 177 thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; và Nghị quyết 23 của Bộ chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
    Qua đó góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đề ra.
 
Thanh Tâm - Đức Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.