Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
GÓP Ý VÀO KẾ HOẠCH CỦA HUYỆN ỦY TRẢNG BOM
Cập nhật: 30-05-2018 01:45
Sáng 30/5, Huyện ủy Trảng Bom đã tổ chức hội nghị mở rộng, nhằm thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

GOP Y VAO KH CUA HUYEN0000.JPG
      Theo kế hoạch, Trảng Bom phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó. Dự thảo kế hoạch cũng nêu rõ, phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025. Dự thảo kế hoạch cũng xây dựng nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn.

      Tại hội nghị, tất cả ý kiến của các đại biểu đều tán thành kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của BCH Trung ương (khóa XII); đồng thời tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sẽ tạo ra bước đột phá mới trong việc sắp xếp, tinh giản, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Anh Đức

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.