Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA BAN BÍ THƯ
Cập nhật: 29-05-2018 12:09
Sáng 29/5, Tại hội trường Huyện ủy Trảng Bom; Thông qua hình thức trực tuyến các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã - thị trấn; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể; Bí thư, phó bí thư các cơ sở Đảng huyện Trảng Bom đã được quán triệt, học tập nội dung về thực hiện các văn bản mới của Bộ chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

​   Still0529_00000.jpgStill0529_00001.jpg
 
       Theo đó, các đại biểu đã được quán triệt một số văn bản mới gồm: Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng( Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 99 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơme trong tình hình mới; Quy định số 124 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.…
    Thông qua việc học tập, quán triệt các đại biểu sẽ nắm chắc nội dung, quan điểm của Đảng từ đó xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình; nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn đảng bộ và nhân dân. Góp phần cổ vũ động viên, cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống.
Thu Bồn- Đức Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.