Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
BỒI DƯỠNG KIÊN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO CÔNG NHÂN
Cập nhật: 28-05-2018 12:36
Hơn 100 công nhân công ty Pou Phong - khu công nghiệp Bàu Xéo đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trảng Bom tổ chức vào ngày 28/5.

Still0528_00009.bmp
 
       Các công nhân đã được triển khai những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Công tác  phòng, chống “diễn biến hòa bình- bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt nam và nhiệm vụ, trách nhiệm của công nhân. Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh.

      Qua đó nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công nhân lao động trong đấu tranh, phòng, chống âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Vũ Ninh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.