Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
​Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Cập nhật: 23-05-2018 10:31
Sáng ngày 24/5, thông qua hình thức trực tuyến, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn.

20180524_080008.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Theo đó, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7 đến 12/5, đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Với sự nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội….

Sau hội nghị các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đoàn thể chính trị xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, phổ biến rộng rãi tới quần chúng nhân dân để nắm vững nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm, chủ trương giải pháp của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng, toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phan Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.