Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Cập nhật: 20-05-2018 06:55
Sáng 18/5, Huyện Trảng Bom đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động thi đua năm 2018.

​        Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, năm 2017, phong trào thi đua ở huyện Trảng Bom đã được phát động sâu rộng, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội; việc tổ chức các phong trào thi đua được lồng ghép gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn mới”…..Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như: xã Tây Hòa nhiều năm được nhận Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh, thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương hay như ông Giang Triều Dương – xã Bàu Hàm không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn tích cực tham gia các phong trào hỗ trợ người nghèo, làm đường giao thông nông thôn….
 
cac don vi xuat sac nhan co thi dua cua UBND tinh.bmpđại diện các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.bmp
 
      Năm 2018, phong trào thi đua của huyện sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua trong giai đọan mới là: tổ chức khen thưởng kịp thời, chính xác; quan tâm đến những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện và giới thiệu các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Still0518_00006.bmpStill0518_00003.bmp 

      Dịp này, hơn 100 tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 đã được nhận cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, UBND huyện Trảng Bom cũng đã  khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước  và ký kết giao ước thi đua giữa 8 cụm thuộc các Khối cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Vũ Ninh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.