Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Cập nhật: 15-05-2018 10:49
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm nêu gương. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

      ​Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của huyện. Tất cả các Chi, Đảng bộ cơ sở, Tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan tuyên truyền của huyện bằng nhiều hình thức phong phú đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả có 4225/4289 đảng viên (đạt tỷ lệ 98,5%) và 176.950/205.248 (đạt tỷ lệ 86,2%) đoàn viên, hội viên và quần chúng cốt cán ở cơ sở tham gia. Sau khi triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy cơ sở đã tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt, công tác viết bài thu hoạch. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
xuc-dong-10-buc-anh-doi-thuong-cua-bac-ho.jpg 
 
       Trong 2 năm qua, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ; trong đó chú trọng việc lựa chọn những nội dung học tập và làm theo cụ thể, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác đối với ngành, cơ quan, đơn vị mình. Tại các buổi sinh hoạt đã tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả học tập và làm theo của tập thể và cá nhân…Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trong huyện.
     Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cũng đã chủ động, tích cực hơn trong công tác phát hiện, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa và nhân rộng trong xã hội.
       Trong năm 2016 và 2017 đã có 278 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được các cấp biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tấm gương tiêu biểu trong số đó là anh Nguyễn Sỹ Tuyến - một đảng viên trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, sinh hoạt tại Chi bộ Công ty Kaifa – thuộc Đảng bộ Khối Kinh tế. 17 năm làm việc tại Công ty anh Tuyến không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, có nhiều sáng tạo trong công việc mà bản thân anh còn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyến nơi cư trú, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Bản thân anh Tuyến đã có nhiều Đề tài, sáng kiến mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như cải thiện an toàn lao động, vị trí việc làm, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, với vai trò là Chi ủy viên Chi bộ, anh Nguyễn Sỹ Tuyến đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Về địa phương nơi cư trú anh Tuyến còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Hơn 10 năm qua anh Tuyến được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố số 8 – khu phố 3 - thị trấn Trảng Bom. Toàn tổ có tất cả 57 hộ gia đình từ nhiều quê đến sinh sống và lập nghiệp. Để phổ biến các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, tranh thủ vào buổi tối hay ngày Chủ nhật anh lại đến các gia đình để tuyên truyền, vận động họ tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền hàng chục triệu đồng, đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Hàng năm 100% số hộ trong tổ đều đạt gia đình văn hóa, tổ 8 luôn là tổ dân phố tiêu biểu của khu phố.

     Anh Nguyễn Sỹ Tuyến – công nhân Công ty Kaifa bộc bạch: “Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, tôi đã vận dụng vào thực tế công việc như tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguyên vật liệu để làm thế nào sản phẩm đưa ra có giá thành rẻ nhất. Đồng thời nói phải đi đôi với làm, nói đúng, viết đùng, làm đúng và làm theo quy trình chặt chẽ. Trong giờ giấc chấp hành đúng theo việc công nghiệp, giờ nào việc đó”.
 
1 ANH NGUYEN SY TUYEN CONG TY KAIFA.jpg 
       Đảng viên Nguyễn Sỹ Tuyến - Chi bộ Công ty Kaifa
 
        Những đóng góp tích cực của anh  Nguyễn Sỹ Tuyến trong hoạt động của Công Ty, Chi bộ và địa phương nơi cư trú đã được ghi nhận bằng các phần thưởng xứng đáng như: Năm 2013 được Huyện ủy tăng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2010-2012); Năm 2015 được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai công nhận điển hình tiên tiến công nhân lao động tỉnh Đồng Nai lầm thứ IV (2010-2014). Năm 2016, anh được Tỉnh ủy Đồng Nai tặng Bằng Khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011-2015); Ban Giám đốc Công ty Kaifa công nhận “Nhân viên tiêu biểu của năm”; Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng Bom tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước”. Hiện nay với 50 tuổi đời, gần 30 năm tuổi Đảng, anh Nguyễn Sỹ Tuyến vẫn không ngừng phấn đấu trong công việc cũng như sinh hoạt đời thường để luôn là tấm gương sáng cho lớp đảng viên trẻ học tập và noi theo.
    Hay như ông Vũ Đình Vượng - Trưởng Ban hành giáo, Giáo xứ Đồng Phát, xã Quảng Tiến. Là cán bộ nghỉ hưu, ông được giáo dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban hành giáo, Giáo xứ Đồng Phát từ tháng 7/2013 đến nay. Với trách nhiệm của mình ông đã phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, giúp đỡ và động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các phong trào do  địa phương phát động như “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”... cũng như tham gia các hoạt động xã hội từ thiện và giúp đỡ người nghèo nhân dịp Tết đến Xuân về với số tiền trên 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông đã tích cực tuyên truyền vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động; đã vận động bà con giáo dân tích cực làm đường giao thông nông thôn với phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, kết quả đã làm được 5 con đường, dài hơn 4km, trong đó kinh phí đóng góp của bà con giáo dân khoảng 2,5 tỷ đồng, góp phần đáng kể trong việc xây dựng xã Nông thôn mới. Với công tác xã hội ông luôn cố gắng hết mình, còn trong cuộc sống ông luôn vui vẻ, chan hòa. Vì vậy mà ông luôn được chính quyền và giáo dân tin yêu, quý trọng. Ông đã vinh dự được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương gương “người tốt, việc tốt” của tỉnh.      
                        Vũ Ninh
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.