Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
​Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2018
Cập nhật: 14-05-2018 08:36
Chiều 14/5, tại Hội trường Khối dân vận Huyện, thông qua hình thức trực tuyến, cán bộ, đoàn viên - thanh niên, học sinh các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện đã được học tập chuyên đề năm 2018.

IMG_5796[1].JPG 
 
     Theo đó, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã được nghe quán triệt nội dung chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở. Đây là việc làm thường xuyên, quan trọng của các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên. Các cơ sở Đoàn cần coi trọng và tập trung triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với hướng dẫn đăng ký chuẩn mực, đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên website, trang mạng xã hội; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm tiếp tục tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thu Bồn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.