Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG ĐỢT 1/ 2018
Cập nhật: 14-05-2018 08:34
Ngày 14/5, Đảng ủy Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 66 đoàn viên ưu tú là cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên nhà trường.

doi tuong dang vien.jpg
     Trong thời gian 7 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

     Kết quả, xếp loại giỏi chiếm 7%; loại khá - giỏi chiếm 1,5%, loại khá chiếm 28%, trung bình - khá chiếm 46% và trung bình chiếm 15%.

Phan Ngà

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.