Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT
Cập nhật: 13-05-2018 08:54
Ngày 14/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất 2018 cho 93 chiến sỹ dân quân tự vệ của 4 xã gồm Thanh Bình, Cây Gáo, Sông Trầu và Bàu Hàm.

​        Trong thời gian 15 ngày, các đồng chí dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung: Luật Dân quân tự vệ; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; DQTV làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận của súng K63; Tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lựu đạn LĐ-01; Thực hành tập bắn súng bài 1b, ném lựu đạn xa đúng hướng.

HUAN LUYEN 4.jpgHUAN LUYEN 3.jpg 

HUAN LUYEN 2.jpgHUAN LUYEN 1.jpg 

Đây là đợt huấn luyện quan trọng, nhằm huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho chiến sỹ Dân quân mới kết nạp hiểu biết được vị trí, nhiệm vụ, chức trách của lực lượng DQTV và sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra.

Phan Ngà

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.