Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI
Cập nhật: 06-05-2018 09:28
Sáng 7/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trảng Bom tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2018. Trên 80 đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện đã đăng ký tham gia học tập.

DSC07917.JPG 

           Trong thời gian 10 ngày, các học viên được quán triệt 3 chuyên đề như: Thông tin thời sự trong nước và quốc tế; chính sách về tôn giáo của Đảng và nhà nước ta; Đảng viên mới với tín ngưỡng tôn giáo và 10 bài giảng chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng, tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối, chiến lượt phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyện và môi trường; Tăng cường  quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Một số nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng; Phấn đẩu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học sẽ giúp cho đảng viên mới nâng cao nhận thức và sẽ là tiền đề quan trọng giúp các học viên có thêm kiến thức lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Gia Hân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.