Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự xã Quảng Tiến
Cập nhật: 12-04-2018 12:20
Sáng 12/4, Hội đồng nhân dân xã Quảng Tiến tổ chức giám sát công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Quảng Tiến năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.

HDND giam sat .jpgHDND giam sat2.jpg

      Xác định Quảng Tiến là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện, trong thời gian qua Công an xã luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục quần chúng nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua nhiều hình thức như: hệ thống truyền thanh xã; tổ chức tập huấn; sinh hoạt các tổ an ninh nhân dân;… Xây dựng và cụ thể hóa nhiều kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn; kế hoạch về công tác công an thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã….Song song đó, Công an xã phối hợp với mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành, đoàn thể kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động của 68 tổ an ninh nhân dân, 11 tổ tự quản về an ninh trật tự và treo 9 kẻng an ninh tại các khu vực trọng yếu, giáp ranh giữa các xã, ấp; vận động nhân dân tự giác cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị…Qua đó, tình hình an ninh trật tự,an toàn xã hội và công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã luôn được đảm bảo, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội kéo giảm, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được giữ vững…
     Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của Công an xã đã đạt được đồng thời đề nghị công an xã cần lưu ý và tập trung thực hiện, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thời gian sớm nhất như: bổ sung về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ lực lượng công an xã; cần có sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng hơn nữa với các ban ngành, đoàn thể trong công tác vận động quần chúng nhân dân…
 
Thu Bồn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.