Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Chỗ dựa vững chắc cho người lao động
Cập nhật: 11-01-2018 06:53
Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đề ra những giải pháp cụ thể về xây dựng củng cố các tổ chức công đoàn gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

P1020182.JPG

Liên đoàn lao động huyện Trảng Bom hiện hiện đang quản lý trên 120 ngàn đoàn viên, sinh hoạt ở 346 công đoàn cơ sở, trong đó: khối hành chính sự nghiệp 125 công đoàn cơ sở, khối doanh nghiệp có 221 công đoàn cơ sở. Xác định rõ chức năng quan trọng hàng đầu là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, những năm qua các cấp Công đoàn toàn huyện đã chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức, lao động. Hàng năm, các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị công nhân viên chức, lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Hội nghị Người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Qua đó, đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, nâng cao vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong cơ quan, đơn vị. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được quan tâm. Liên đoàn lao động huyện thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên kịp thời cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động nhân các ngày lễ, tết, những lúc ốm đau, khó khăn, hoạn nạn. Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện luôn chú trọng hướng dẫn các cấp Công đoàn căn cứ vào Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và cấp mình để chủ động tổ chức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tập trung làm tốt công tác đăng ký xây dựng công đoàn vững mạnh ngay từ đầu năm. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng, sự tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên để duy trì tổ chức các hoạt động công đoàn mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động, tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp công đoàn. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết quả hàng năm trên 95% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, công nhân viên chức, lao động trong huyện luôn đi đầu trong các phong trào ủng hộ quỹ từ thiện, nhân đạo như quỹ: Vì người nghèo,  Bảo trợ trẻ em, Nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin,  Khuyến học, Ủng hộ nông dân nghèo, Vì nữ công nhân lao động nghèo… với tổng số tiền quyên góp  trên 1 tỷ đồng. Những việc làm trên đã thể hiện tình cảm trách nhiệm của giai cấp công nhân đối với nhân dân lao động và mang ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Liên đoàn lao động huyện đã cùng với ngành chức năng tổ chức thăm và tặng trên 500 xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 3 đêm văn nghệ tại các khu công nghiệp; tổ chức giải việt dã trong công nhân viên chức, lao động với trên 700 đoàn viên tham gia; tổ chức giải bóng đá trong công nhân viên chức, lao động; thăm tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động...   

P1020186.JPG

Thời gian tới Liên đoàn lao động huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Phi Long

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.