Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN VIỄN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM
Cập nhật: 08-01-2018 11:49
Ngày 09/01/2018, Hội đồng nhân dân xã An Viễn, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ năm. Về tham dự có ông Phạm Văn Bằng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Song Hào - Phó Trưởng Ban kinh tế Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các ông bà là đại biểu Hội đồng nhân dân xã cũng có mặt đầy đủ về tham dự kỳ họp.

​         Năm 2017, nhìn chung các mục tiêu, chỉ tiêu  đều hoàn thành và vượt so với Nghị quyết HĐND xã đề ra. Công tác thu ngân sách đạt trên 140% so với chỉ tiêu Pháp lệnh, công tác chi ngân sách cũng đảm bảo đúng mục đích và tiết kiệm. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,4%; Phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí thể dục của nhân dân địa phương; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, công tác giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu huyện giao…

HĐND 4.jpgHĐND 3.jpg

       Tại kỳ họp lần này qua ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, tập trung vào các chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh trong năm 2018. Đồng thời các đại biểu cũng nghe các ý kiến giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về các vấn đề được đặt ra tại kỳ họp.

       Hội đồng nhân dân xã đã nhất trí thông qua 5 Nghị quyết, làm cơ sở pháp lý cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đã đề ra trong năm 2018.

Trúc An Viễn​​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.