Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
GIAO CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
Cập nhật: 24-12-2017 11:38
Sáng 25/12, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán thu- chi ngân sách và dự toán bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2018.

GIAO CHI TIEU 20180000.JPG
     Trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 4,5- 5%; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 13,5- 14,5%; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,58%; duy trì các tiêu chí đã đạt của huyện nông thôn mới, trong đó xây dựng 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu v..v…Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

      Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và có giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

Anh Đức

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.