Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
​Trảng Bom, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Cập nhật: 18-12-2017 10:55
Sáng ngày 19/12, Huyện ủy Trảng Bom tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho tất cả các đồng chí cán bộ chủ chốt trong huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các báo cáo viên cấp huyện.
20171219_080806.jpg20171219_080405.jpg

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó trọng tâm là 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng thời nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Theo Kế hoạch sau Hội nghị này, Ban Tuyên Giáo Huyện ủy sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 cho đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Phan Trí 

In nội dung
Sức hút bonsai (17/12/2017)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.