Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
Cập nhật: 15-12-2017 02:11
Ngày 15/12, Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom đã tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ (2016- 2021). Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và đề ra chương trình công tác trọng tâm năm 2018.

z851752493453_fc8f58aec6fcc2606503fa342b589ad4.jpgz851752491473_f2d8b078f9d9cddbfbd55aeab72c8b86.jpg 
           Năm 2017, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự giám sát, điều hành linh hoạt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bom phát triển ổn định. Kết quả có 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó có 3 chỉ tiêu vượt đó là: tổng thu ngân sách được hơn 910 tỷ đồng, vượt 80% dự toán tỉnh giao, tăng 31% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gần 10.639 tỷ đồng (Nghị quyết là từ 9.200 đến 9.500 tỷ đồng); Xây dựng 6 trường chuẩn Quốc gia (Nghị quyết là 4 trường). Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp đều tăng trưởng hơn so với cùng kỳ. Về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã kịp thời triển khai, hướng dẫn các  xã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định của UBND tỉnh. Đến nay 2 xã Đông Hòa và Tây Hòa đạt 19/19 tiêu chí và hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt công tác quốc phòng địa phương, trong đó hoàn thành giao quân cả 2 cấp.
z851752488415_5fd5384bd185b2e2d2fd759ead916792.jpg 
        Bên cạnh những thành tựu đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh vẫn còn một số hạn chế như: vẫn còn 02 chỉ tiêu nhỏ chưa đạt theo Nghị quyết đề ra đó là: chỉ tiêu về phổ cập bậc trung học và chỉ tiêu số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Sản xuất công nghiệp địa phương, thương mại dịch vụ phát triển chưa tương xứng. Việc triển khai các dự án cánh đồng lớn còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp.
 
z851752492985_7cdfed4d6bb1dd2ae8e1fc6ff482766c.jpg 
           Tại  kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi  ngân sách địa phương năm 2017 (đợt 2); dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; điều chỉnh, bổ dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công năm 2017 (đợt 2); kế hoạch đầu tư công năm 2018; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện.
                        Vũ Ninh – Trung Nguyên

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.