Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Ttriển khai thực hiện 02 dự án nông nghiệp
Cập nhật: 09-12-2017 11:24
Hiện nay, huyện đang triển khai 02 dự án nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.
buoi da xanh.jpgtieu 1.jpg

 Đó là Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi Da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai”. Đơn vị thực hiện chuyển giao kỹ thuật: Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Phát triển bền vững; Dự kiến quy mô 10ha, mô hình sản xuất bưởi Da xanh được cấp giấy chứng nhận Bưởi da xanh VietGAP, năng suất hơn 20%, hiệu quả kinh tế hơn 25% so với sản xuất đại trà và Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global G.A.P và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai”;  Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu Cây ăn Quả miền Đông Nam Bộ; Dự kiến quy mô khoảng 8ha, Mô hình sản xuất hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global G.A.P được cấp giấy chứng nhận hồ tiêu Global GAP, Năng suất tăng từ 15 – 20% và hiệu quả kinh tế tăng từ 20-25% ở lô mô hình Global GAP so với lô đối chứng. Hai dự án đều mang tính chất xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông nghiệp liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đặc trưng cho địa phương nhằm nâng cao chất lượng, giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp bằng việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, khai thác hiệu quả lợi thế vùng, tạo chỗ đứng ổn định cho mặt hàng nông sản của huyện.

Nguyên Hưng 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.