Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Giám sát công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm trên lĩnh vực đất đai
Cập nhật: 13-09-2017 12:32
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện do ông Vương Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom làm trưởng đoàn có buổi giám sát Công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực đất đai 8 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thị trấn Trảng Bom.

Theo báo cáo, Để thực hiện tốt Chỉ thị số 11, ngay từ đầu năm Đảng ủy- Ủy ban nhân dân thị trấn đã quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị một cách triệt để đến từng cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật đất đai. Ủy ban thị trấn đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai; công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thị trấn; tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất trong lĩnh vực xây dựng có phép, không phép, phù hợp quy hoạch và không phù hợp quy hoạch nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong 8 tháng đầu năm, đã tiến hành kiểm tra 40 trường hợp xây dựng nhà ở trên địa bàn, trong đó xử phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 90 triệu đồng; tiếp nhận và giải quyết 5 đơn khiếu nại về tranh chấp quyền sử dụng đất…
 
IMG_2649[1].JPGIMG_2648[1].JPG 
 
     Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành Thị trấn cần tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm; chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép.
Thu Bồn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.