Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2017
Cập nhật: 12-09-2017 08:00
Sáng 13/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2017.

Still0913_00005.bmpStill0913_00006.bmp
      Trong thời gian gần 2 tháng (từ 13/9 đến 10/11), các học viên sẽ được học tập những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Xã hội loài người và sự vận động của xã hội loài người; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Công nghiệp hóa - Nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kì quá độ; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền…
Still0913_00007.bmpStill0913_00004.bmp
     Qua đó, góp phần giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị nhằm phục vụ yêu cầu công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị đề ra. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiến hành thi cuối khóa và sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp lớp Sơ cấp lý luận chính trị.
Thu Bồn – Đức Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.