Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Triền khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Cập nhật: 07-09-2017 11:11
Sáng ngày 08/9, thông qua hình thức trực tuyến từ kênh Đồng Nai 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

20170908_080305.jpg20170908_122043.jpg
       Tại đây, các đại biểu đã được triển khai các nội dung cơ bản Kế hoạch số 133 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh. Nội dung của cuộc vận động theo 05 nội dung chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Qua đó nhằm thống nhất, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; vận động nhân dân ở các phường tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời thông qua việc phối hợp thực hiện cuộc vận động, phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư, lấy khu dân cư là địa bàn quan trọng để triển khai thực hiện, là cơ sở đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả cuộc vận động...

Phan Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.