Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
​Mặt trận tổ quốc xã Quảng Tiến sơ kết giữa nhiệm kỳ
Cập nhật: 15-06-2017 01:04
Sáng 15/6/2017, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Quảng Tiến tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2013 – 2018.

MTTQ xa Quang Tien so ket 1.JPG MTTQ xa Quang Tien so ket 2.JPG          

        Trong quá trình xây dựng chương trình hành động, cũng như phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận Tổ quốc xã đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

       Trong 3 năm qua Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với trị giá 50 triệu đồng, trao tặng 70 suất học bổng và 5 xe đạp trị giá gần 45 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học. Hỗ trợ đột xuất và giúp vốn làm ăn 18 hộ với tổng số tiền gần 13 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ấp vận động được gần 500 triệu đồng giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, các đối tượng chính sách. Ngoài ra, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã xây dựng, nâng cấp, nhựa hóa 3,2km đường giao thông nông thôn, 350m mương thoát nước với tổng số tiền hàng tỷ đồng, trong đó có những tuyến đường nhân dân đóng góp xây dựng 100% kinh phí. Hằng năm, 4/4 ấp đều tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, trên 98% gia đình đạt gia đình văn hóa, 4/4 ấp giữ vững ấp văn hóa đạt so với Nghị quyết đề ra; công tác tuyển quân đạt 100%; an ninh quốc phòng được giữ vững. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; Đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thắt chặt mối quan hệ gắn bó với nhân dân…

                   ​Hồng Ngân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.