Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị triển khai các văn bản luật
Cập nhật: 12-06-2017 08:53
Sáng ngày 13/6 tại Hội trường Huyện ủy, thông qua hình thức trực tuyến từ tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản và Nghị định 62 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản đến lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể, báo cáo viên pháp luật, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; công chức tư pháp - hộ tịch, tuyên truyền viên xã, thị trấn.

images1925993_anh_1__1_.jpgIMG_20170613_081001 (1).jpg

​     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai những nội dung cơ bản của các luật trên. Theo đó, Luật Đấu giá tài sản gồm 8 Chương, 81 Điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, gồm 9 Chương, 68 Điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định 62 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

     Qua triển khai nhằm giúp các đại biểu hiểu các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt các quy định.

Phan Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.