Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MẶT TRẬN
Cập nhật: 08-06-2017 01:23
Ngày 08/6, Mặt trận Tổ Quốc xã Trung Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018.
     Trong 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã đã phối hợp với Chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã đã tập trung vận động nhân dân chung tay cùng tham gia hiến đất, cây cối, đóng góp ngày công, kinh phí để tu sửa, nâng cấp 22 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi với tổng số tiền 5,9 tỷ đồng. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng 6 nhà đại đoàn kết, trao 61 sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công; tặng 6 thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách, người có công, tặng 3784 phần quà cho người nghèo nhân dịp lễ tết với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng... Đặc biệt, Ủy ban MTTQ xã đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
IMG_20170608_150739.jpgIMG_20170608_150734.jpg 
      Trong thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục phối hợp với các thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai học tập Nghị quyết đại hội XII của Đảng, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới gắn triển khai có hiệu quả mô hình "dân vận khéo"...
Phan Ngà
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.