Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2020-2021
 

​     Căn cứ Kế hoạch số: 200 /KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số: 3905/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2020-2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Trảng Bom thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phạm vi

Tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung nhân lực cho các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND huyện Trảng Bom.

2. Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật viên chức) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam (ưu tiên thí sinh có hộ khẩu lâu năm tại tỉnh Đồng Nai).

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Yêu cầu về trình độ

Đối với thí sinh thi tuyển vào bậc Tiểu học và THCS ưu tiên tuyển thí sinh tốt nghiệp cử nhân trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, đại học sư phạm Hà Nội và trường đại học Đồng Nai. Nếu hết thời hạn đăng ký dự tuyển mà có môn cần tuyển không có thí sinh tốt nghiệp cử nhân 03 trường đại học nêu trên thì Hội đồng tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh tốt nghiệp cử nhân các trường Sư phạm khác, hoặc thí sinh không học trong các trường Sư phạm nhưng có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm có đủ các điều kiện đáp ứng được yêu cầu cần tuyển. Riêng đối với thí sinh thi tuyển vào bậc Mầm non, tuyển thí sinh tốt nghiệp tất cả các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

a) Tuyển dụng giáo viên:

  - Giáo viên trung học cơ sở: Theo Điều 72 Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020:

+ Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

Riêng đối với giáo viên dạy Ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Giáo viên tiểu học: Theo Điều 72 Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020:

+ Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Giáo viên mầm non: Theo Điều 72 Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Người tham gia tuyển dụng nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phải viết cam kết bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ khi hết thời gian thử việc. Nếu hết thời gian cam kết mà không bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì cơ quan tuyển dụng sẽ hủy kết quả tuyển dụng theo quy định.

- Những người dự tuyển ngạch giáo viên phải qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý HCNN - quản lý ngành GDĐT, nghiệp vụ sư phạm.

b) Tuyển dụng nhân viên:

- Đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm-thiết bị: Theo Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và chuyên biệt công lập.

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

- Đối với nhân viên làm công tác thư viện: Theo Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

+ Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với nhân viên làm công tác văn thư - lưu trữ: Theo Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ.

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với nhân viên làm công tác Công nghệ thông tin: Theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của liên Bộ Khoa Học và Công Nghệ và Bộ Nội vụ.

+ Có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với nhân viên làm công tác y tế: Theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo. Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học

+ Có trình độ chuyên môn  từ y sĩ trung cấp  trở lên.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với nhân viên Kế toán: Theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC  ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính. Thông tư qyuy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hhải quan, dự trữ.

 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

+ Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

c) Không nhận dự tuyển những trường hợp sau:

- Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

- Phát âm không rõ ràng.

- Thiếu một trong những hồ sơ quy định tại Kế hoạch này.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

6. Cách thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục do Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện thực hiện.

II. NỘI DUNG, HỒ SƠ, ƯU TIÊN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng

a) Nội dung: Xét kết quả sát hạch và phỏng vấn.

Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2020-2021 được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyến dụng sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì sẽ tiến hành tố chức xét vòng 2.

- Vòng 2:

Kiểm tra sát hạch và Phỏng vấn trực tiếp thí sinh để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nội dung kiểm tra sát hạch và phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyến.

Thời gian phỏng vấn tối đa không quá 30 phút/thí sinh.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm tra sát hạch và phỏng vấn.

b) Cách tính điểm:  Điểm của phần sát hạch, phỏng vấn tính theo thang điểm 100 điểm cụ thể: Giáo án 10 điểm, Trình bày nội dung trong giáo án đã soạn theo bài bốc thăm 45 điểm, trả lời các câu hỏi có liên quan đến bài vừa trình bày 45 điểm. Điểm sát hạch, phỏng vấn thí sinh được tổ sát hạch và phỏng vấn gồm 03 giám khảo chấm độc lập, cộng lại chia trung bình.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2020-2021 phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có kết quả điểm kiểm tra sát hạch và phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điếm kiểm tra sát hạch và phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm kiểm tra sát hạch và phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyến.

Trường hợp người dự xét tuyến viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên, thì chỉ được cộng điếm ưu tiên cao nhất vào kết quả điếm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ dự tuyển của thí sinh:

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo kế hoạch này và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kế từ ngày thông báo tuyển dụng ban hành và công khai theo quy định.

Danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển sẽ được Hội động tuyển dụng viên chức huyện lập thành danh sách và Đăng trên cống Thông tin - Điện tử của huyện tại địa chỉ wepsite: trangbom.dongnai.gov.vn, niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Giáo dục&Đào huyện trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.

Thí sinh cần lưu ý :

Đối với các thí sinh tuyển dụng vị trí giáo viên có quá trình giảng dạy ứng với ngạch xin dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập hoặc trước đây đã giảng dạy tại các trường công lập, sau đó chuyến sang các trường dân lập, tư thục nay xin đăng ký dự tuyến vào các trường công lập cần bổ sung các giấy tờ sau:

+ Quyết định thôi việc (bổ sung khi trúng tuyển).

+ Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội.

+ Bản photo các Quyết định lương hưởng ừước khi xin thôi việc.

Những trường hợp này khi trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo quy định.

Sinh viên ra trường các khóa trước, làm đơn gửi chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận rõ trong thời gian ra trường, chưa được tuyển dụng đang cư trú ở địa phương không vi phạm pháp luật.

3. Quy trình, thủ tục tuyển dụng

Bước 1. Công tác chuẩn bị triển khai thực hiện việc tuyển dụng

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trường học.

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thành lập Ban kiểm tra sát hạch và phỏng vấn giáo viên;

- Thành lập Tổ phỏng vấn nhân viên.

Bước 2. Thông báo nhu cầu tuyển dụng, phát hành, tiếp nhận hồ sơ:

- Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở theo quy định.

- Hội đồng tuyển dụng phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Bước 3. Tổng hợp hồ sơ, tổ chức xét hồ sơ và sát hạch, phỏng vấn

- Thư ký Hội đồng tuyển dụng tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển theo mẫu quy định.

- Tổ chức sát hạch phỏng vấn trực tiếp đối với giáo viên.

- Tổ chức phỏng vấn trực tiếp nhân viên.

- Tổng hợp kết quả.

Bước 4. Công bố kết quả tuyển dụng và giải quyết khiếu nại (nếu có)

- Công bố kết quả xét tuyển.

- Sau khi công bố kết quả xét tuyển, nếu có thí sinh khiếu nại về kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng tổ chức giải quyết và thông báo kết quả cho thí sinh biết.

Bước 5. Công nhận kết quả trúng tuyển và ra thông báo trúng tuyển

Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng; thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Lệ phí tuyển dụng:  Lệ phí xét tuyển là 400.000 đồng/thí sinh theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

III. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Số lượng biên chế viên chức cần tuyển: 148 người. cụ thể:

 

Số TT

Vị trí cần tuyển dụng

Số lượng

Chuyên môn cần tuyển

I

Giáo viên

111

 

1

Bậc Mầm non

11

 

2

Bậc Tiểu học

58

- Giáo viên dạy lớp:                            58

3

Bậc Trung học cơ sở

42

- Giáo viên môn Toán:                        09

- Giáo viên môn Công nghệ:              02

- Giáo viên môn Tin:                          03

- Giáo viên môn Sử:                           02

- Giáo viên môn Địa:                          01

- Giáo viên môn Âm nhạc:                 01

- Giáo viên môn giáo dục công dân:  02

- Giáo viên môn Vật lý:                      03

- Giáo viên môn Sinh học:                  03

- Giáo viên môn Mỹ Thuật:                03

- Giáo viên môn Văn:                         06

- Giáo viên Tổng phụ trách đội:         01

- Giáo viên môn Thể dục:                   04

- Giáo viên môn Anh văn:                  02

II

Nhân viên

37

 

1

Bậc Mầm non

7

- Văn thư:                                            01

- Kế toán:                                            04

- Y tế:                                                  02

2

Bậc Tiểu học

10

- Văn thư:                                            02

- Thư viện-Thiết bị:                            04

-Kế Toán                                             03

- Y Tế                                                  01

3

Bậc Trung học cơ sở

20

- Kế Toán                                            06

- Thư viện:                                          04

- Thiết bị:                                            04

- Văn thư:                                            04

- Y Tế                                                  01

- Nhân viên công nghệ thông tin        01

TỔNG CỘNG

148

 

 

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Ngày nhận hồ sơ: Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đến 17 giờ 00 phút ngày 23/9/2020. Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến hết buổi chiều ngày thứ 6 hàng tuần. Cụ thể:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom,  Địa chỉ: Trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom, Quốc lộ 1 A, KP3, TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Bộ phận Tổ chức cán bộ, ĐT: 0974392539)

4. Thời gian dự kiến kiểm tra sát hạch và phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển, nhận nhiệm sở:

- Từ ngày 21/8/2020 đến  25/8/2020: Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Thông báo tuyển dụng.

- Từ ngày 25/8/2020 đến 24/9/2020: Phát hành và tiếp nhận phiếu dự tuyển

- Từ ngày 25/9/2020 đến 27/9/2020: Rà soát kiểm tra hồ sơ và nhập dữ liệu điểm hồ sơ dự tuyển; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; Thành lập Tổ phỏng vấn giáo viên, nhân viên; bốc thăm bài phỏng vấn.

- Từ ngày 27/9/2020 đến ngày 02/10/2020: Thí sinh chuẩn bị tài liệu, bài phỏng vấn.

- Từ ngày  03/10/2020 đến ngày 06/10/2020:Tổ chức phỏng vấn và tổng hợp kết quả xét tuyển.

- Từ ngày  07/10/2020 đến 12/10/2020: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển;

- Từ ngày  13/10/2020 đến 18/10/2020: Phê duyệt kết quả tuyển dụng, bốc thăm chọn đơn vị công tác, nhận thông báo kết quả trúng tuyển.

Lịch cụ thể Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và trên Trang Thông tin điện tử huyện Trảng Bom.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và được gửi vể Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Trảng Bom (http://trangbom.dongnai.gov.vn); Đài truyền thanh huyện; website Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom: edu.viettel.vn/pgdtrangbom để các thí sinh biết.

Khi có thắc mắc, phản ánh về các vấn đề tuyển dụng viên chức, thí sinh có thể  liên hệ trực tiếp:

- Phòng Nội vụ huyện theo số điện thoại: 0918654991 và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom theo số điện thoại: 0983727381 hoặc 0974392539.

- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai theo số điện thoại 02513.821420.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2020-2021.


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 25-08-2020
In nội dung