Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quy chế phối hợp thực hiện liên thông TTHC đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế;....Để tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thống nhất phối hợp thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Nội dung toàn văn Quy chế phối hợp: QChe_phoi_hop_01.pdfQChe_phoi_hop_01.pdfNgười thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 29-06-2020
In nội dung