Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
 

​Năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình phổ thông; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 09, 10/8/2020.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được tổ chức thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngày 22/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ra Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Nội dung toàn văn Chỉ thị: 2-2020-CT-13.pdf2-2020-CT-13.pdf

 


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 29-06-2020
In nội dung