Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 của xã Quảng Tiến và xã Trung Hòa

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định 4466/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới của xã Quảng Tiến và xã Trung Hòa theo Quyết định 4466/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai. Đối chiếu với các qui định, UBND huyện Trảng Bom đánh giá xã Quảng Tiến và xã trung Hòa đủ điều kiện lập hồ đề nghị UBND tỉnh thẩm định và công nhận năm 2019 02 xã nói trên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau 05 năm đạt chuẩn nông thôn.

UBND huyện Trảng Bom thông báo đến toàn thể nhân dân; các tổ chức, cơ quan trong huyện được biết. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Trảng Bom: Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, địa chỉ Email: nongthonmoitrangbom@gmail.com điện thoại 0251.921.244.

 

Nội dung toàn văn Thông báo​: 509TB.pdf509TB.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 20-11-2019
In nội dung