Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo phát sóng chương trình thông tin đối ngoại Đồng Nai năm 2019 trên kênh truyền hình VNEWS

Căn cứ văn bản số 6343/UBND-TH ngày 05/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc duyệt Kế hoạch tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với kênh VNEWS - Truyền hình thông tấn thực hiện 02 chương trình truyền hình phát trên kênh VNEWS.


Nội dung toàn văn Thông báo:12665cv.pdf12665cv.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 18-11-2019
In nội dung