Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai, của xã Cây Gáo huyện Trảng Bom

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao;

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Cây Gáo theo Quyết định 1753/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai. Đối chiếu với các qui định , xã Cây Gáo đủ điều kiện lập hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

UBND huyện Trảng Bom thông báo đến toàn thể nhân dân; các tổ chức, cơ quan trong huyện được biết. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về địa chỉ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Trảng Bom: Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, địa chỉ Email: nongthonmoitrangbom@gmail.com điện thoại 0251.921.244.


Nội dung toàn văn Thông báo:466TB.pdf466TB.pdfNgười thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 05-11-2019
In nội dung