Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo công khai thông tin về nguồn gốc đất và quá trình quản lý, sử dụng đối với thửa đất 240 tờ bản đồ địa chính số 54 xã Bắc Sơn

    ​Căn cứ quy định pháp luật và hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, UBND huyện Trảng Bom thông tin về nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng của thửa đất số 240 tờ bản đồ địa chính số 54 xã Bắc Sơn.


Nội dung toàn văn Thông báo công khai:462TB.pdf462TB.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 23-10-2019
In nội dung