Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT của Bộ TTTT triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

​Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcKe hoach 3037 cua Bo TTTT.pdfKe hoach 3037 cua Bo TTTT.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 15-10-2019
In nội dung