Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 tại huyện Trảng Bom

- Để các phòng, ban huyện thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng tiêu chuẩn ​TCVN ISO 9001-2008 tại đơn vị; UBND huyện  cung cấp hệ thống các Hồ sơ, tài liệu đã được xây dựng theo TCVN ISO 9001-2008 và yêu cầu các phòng, ban khẩn trương chỉnh sửa, in ấn phát hành áp dụng tại cơ quan, đơn vị trước ngày 27/11/2013.

-  Đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 sẽ tổ chức đánh giá các phòng, ban trước ngày 30/11/2013; báo cáo kết quả UBND huyện trước 5/12/2013

Bộ Quy trình, Biểu mẫu dùng chung:Quy Trinh Bieu Mau Ap Dung Chung.zipQuy Trinh Bieu Mau Ap Dung Chung.zip

Bộ ISO phòng Nội vụ: Noi Vu.zipNoi Vu.zip

Bộ ISO phòng Văn hóa và Thông tin: Van Hoa va Thong Tin.zipVan Hoa va Thong Tin.zip

Bộ ISO phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội: Lao Dong Thuong Binh Xa Hoi.zipLao Dong Thuong Binh Xa Hoi.zip

Bộ ISO phòng Thanh Tra: Thanh Tra.zipThanh Tra.zip

Bộ ISO phòng Tài Chính Kế Hoạch: Tai Chinh Ke Hoach.zipTai Chinh Ke Hoach.zip

Bộ ISO phòng Quản Lý Đô Thị: Quan Ly Do Thi.zipQuan Ly Do Thi.zip

Bộ ISO phòng Kinh Tế: Kinh Te.zipKinh Te.zip

Bộ ISO phòng Tài Nguyên và Môi Trường: Tai Nguyen va Moi Truong.zipTai Nguyen va Moi Truong.zip

Bộ ISO phòng Giáo Dục và Đào Tạo: Giao Duc va Dao Tao.zipGiao Duc va Dao Tao.zip

Bộ ISO Văn phòng HĐND-UBND: Van Phong HDND UBND.zipVan Phong HDND UBND.zip


Người thông báo: UBND huyện
Ngày thông báo: 14-11-2013
In nội dung