Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trược tiếp giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng xây dựng khu dân cư dịch vụ Giang Điền

Thực hiện Chương trình công tác Dân vận năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện; Kế hoạch 101-KH/HU ngày 10/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy khóa II về thực hiện Quyết định 728-QĐ/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền ở địa phương các cấp trong tỉnh với nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện với các hộ dân có đất thu hồi, tài sản phải giải tỏa thực hiện dự án xây dựng khu dân cư dịch vụ Giang Điền mà chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng.


Nội dung chi tiết Kế hoạch:10123CV.pdf10123CV.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 11-09-2019
In nội dung