Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
THÔNG BÁO Thời gian chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trảng Bom lần thứ III năm 2019
    Thực hiện Văn bản số 254/BDT-NVDT ngày 20/5/2019 của Ban Dân tộc tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3560/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trảng Bom lần thứ III năm 2019 thông báo như sau:

    Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội huyện đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trảng Bom lần thứ III năm 2019 được chính thức tổ chức vào ngày 27/08/2019 (thứ ba).

    Trên đây là Thông báo thời gian chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trảng Bom lần thứ III năm 2019​

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 20-08-2019
In nội dung