Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kế hoạch triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, công vụ của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Nội dung Kế hoạch triển khai: 7517CV.pdf7517CV.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 17-07-2019
In nội dung