Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tuyên truyền Ngày hội Du lịch Đồng Nai lần I - 2019

​      Thực hiện Văn bản số 6368/UBND-VP ngày 17/6/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Văn bản số 1381/SVHTTDL-DL ngày 10/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị:

     Trung tâm Văn hóa huyện, Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội Du lịch Đồng Nai lần I - 2019 trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động. Đồng thời thông báo rộng rãi về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm Ngày hội Du lịch Đồng Nai lần I - 2019 đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện được biết và đăng ký tham gia.

      Nhận được văn bản này, đề nghị Đài truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày hội Du lịch Đồng Nai lần I - 2019: KH ngay hoi Du lich Dong Nai 2019.pdfKH ngay hoi Du lich Dong Nai 2019.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 21-06-2019
In nội dung