Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
THÔNG BÁO Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị vệ sinh an toàn thực phẩm

​              Thực hiện Thông báo số 173/TB-HĐND ngày 22/4/2019 về Kết luận khảo sát, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

   Ban Chỉ đạo Bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Trảng Bom công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

1. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Trảng Bom gồm:

- 0251.3675775 – Số điện thoại của Phòng Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện hoặc 0909522617 – Số điện thoại di động của đồng chí Lộc Văn Bậu – Trưởng Phòng Y tế huyện. Địa chỉ email: ytetrangbom@dongnai.gov.vn

- 0251.3921560 - Số điện thoại của Phòng Kinh tế, hoặc 0909446879 – Số điện thoại di động của đồng chí Đoàn Xuân Trường – Trưởng Phòng Kinh tế huyện.

- 0918466113 – Số điện thoại của đồng chí Phạm Việt Long - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 3.

2. Quy nhận về tiếp nhận và xử lý

- Khi gọi điện thoại phản ánh thông tin, tổ chức cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân trong tin nhắn hoặc bằng lời nói qua đường dây nóng trước khi khi trình bày thông tin cần phản ánh, kiến nghị, gồm: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ.

- Cung cấp đầy đủ họ và tên, địa chỉ cơ sở có hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

- Tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh, kiến nghị được giữ bí mật theo quy định pháp luật và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin.

- Không tiếp nhận, xử lý đối với những tin báo, phản ánh không rõ địa chỉ, đối tượng, nội dung thông tin hay những cuộc gọi, tin nhắn không đúng mục đích.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa và thông tin thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử huyện để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân được biết.

- Định kỳ quý, 6 tháng, cả năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị về Phòng Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo Bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện biết./.​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 30-05-2019
In nội dung