Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tham gia Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019

​     Căn cứ Văn bản số 842/SKHCN-THKC ngày 22/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phát động Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019.

   Phòng VH&TT huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, thể lệ, giải thưởng Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019 để các em học sinh, sinh viên, CB-CC-VC và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện được biết, hưởng ứng tham gia cuộc thi.​ 

Nội dung và thể lệ Hội thi: 157QD_21.05.19_THKC133.signed.pdf157QD_21.05.19_THKC133.signed.pdf Thele_157QD.signed.pdfThele_157QD.signed.pdf 


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 23-05-2019
In nội dung