Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019
 

​Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2019 về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019; Văn bản 4996/UBND-KGVX ngày 07/5/2019 về phương án tổ chức thực hiện kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền và nhà trường với các tổ chức đoàn, hội quần chúng tại địa phương nhằm động viên con em nỗ lực học tập, thực hiện kỳ thi an toàn, đúng quy chế.

2. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn có biện pháp hỗ trợ công tác an ninh bên ngoài khu vực nơi đặt địa điểm thi; tránh tụ tập đông người, ồn ào gây tâm lý bất ổn cho thí sinh; kịp thời ngăn chặn các hành động gây rối an ninh trật tự, hành hung các thầy cô giáo làm công tác thi.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 16-05-2019
In nội dung