Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2018 - 2019 (Đợt 2)
 

​       Căn cứ Kế hoạch số:276/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm 2018;

Căn cứ Quyết định số: 5054/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm 2018;

Căn cứ Quyết định số: 6498/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2018-2019

       Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Trảng Bom thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 (đợt 2)
 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phạm vi

Tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung nhân lực cho các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND huyện Trảng Bom.

2. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam (ưu tiên thí sinh có hộ khẩu lâu năm tại tỉnh Đồng Nai).

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.        

- Tuyển giáo viên:

+ Đối với Bậc Trung học cơ sở: Tuyển thí sinh tốt nghiệp các trường  Cao đẳng, Đại học sư phạm trên phạm vi cả nước.

+ Đối với Bậc Mầm non, Tiểu học : Tuyển thí sinh tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học sư phạm trên phạm vi cả nước.

- Tuyển nhân viên: nhân viên thư viện, thiết bị, văn thư, công nghệ thông tin tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên toàn quốc có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Yêu cầu về trình độ

a) Tuyển dụng giáo viên:

 - Giáo viên trung học cơ sở: Theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập:

+ Tốt nghiệp CĐSP trở lên phù hợp với chuyên ngành;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

Riêng đối với giáo viên dạy Ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Giáo viên tiểu học: Theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập:

+ Tốt nghiệp THSP Tiểu học trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Giáo viên mầm non: Theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non

+ Tốt nghiệp THSP mầm non trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Người tham gia tuyển dụng nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phải viết cam kết bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ khi hết thời gian thử việc. Nếu hết thời gian cam kết mà không bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì cơ quan tuyển dụng sẽ hủy kết quả tuyển dụng theo quy định.

- Những người dự tuyển ngạch giáo viên phải qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý HCNN - quản lý ngành GDĐT, nghiệp vụ sư phạm.

- Những người dự tuyển ngạch giáo viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng khác ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Ưu tiên các thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm).

b) Không nhận dự tuyển những trường hợp sau:

- Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

- Phát âm không rõ ràng.

- Thiếu một trong những hồ sơ theo quy định này.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

5. Cách thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục do Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện thực hiện.

II. NỘI DUNG, HỒ SƠ, ƯU TIÊN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng

a) Nội dung

- Đối với giáo viên: Xét kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) + kết quả bài thực hành giảng dạy.

- Đối với nhân viên: Xét kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) + kết quả phỏng vấn.

b) Cách tính điểm

Điểm được quy đổi theo thang điểm 100 theo từng loại.

* Đối với giáo viên:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, tính hệ số 2.

- Điểm thực hành giảng dạy đối với giáo viên được tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm thực hành giảng dạy (hệ số 2).

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và điểm thực hành giảng dạy (hệ số 2).

* Đối với nhân viên:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn đối với nhân viên được tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm phỏng vấn (hệ số 2).

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn (hệ số 2).

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành giảng dạy (đối với giáo viên) và điểm phỏng vấn (đối với nhân viên), mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành giảng dạy (đối với giáo viên) và điểm phỏng vấn (đối với nhân viên) cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành giảng dạy hoặc điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Quy trình, thủ tục tuyển dụng

Bước 1. Công tác chuẩn bị triển khai thực hiện việc tuyển dụng

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trường học.

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Thành lập Tổ thực hành giảng dạy.

- Thành lập Tổ phỏng vấn.

Bước 2. Thông báo nhu cầu tuyển dụng, phát hành, tiếp nhận hồ sơ

- Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở theo quy định.

- Hội đồng tuyển dụng phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (bộ phận Tổ chức cán bộ).

Bước 3. Tổng hợp hồ sơ, tổ chức xét tuyển, thực hành giảng dạy và phỏng vấn

- Thư ký Hội đồng tuyển dụng tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển theo mẫu quy định.

- Tổ chức thực hành giảng dạy, phỏng vấn.

- Tổ chức xét tuyển, tổng hợp kết quả.

Bước 4. Công bố kết quả tuyển dụng và giải quyết khiếu nại (nếu có)

- Công bố kết quả xét tuyển.

- Sau khi công bố kết quả xét tuyển, nếu có thí sinh khiếu nại về kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng tổ chức giải quyết và thông báo kết quả cho thí sinh biết.

Bước 5. Công nhận kết quả trúng tuyển và ra quyết định tuyển dụng

Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng; thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

3. Hồ sơ tuyển dụng

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;

- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh (có thể thay bằng chứng minh nhân dân);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học (cao đẳng, trung cấp), bảng điểm; các chứng chỉ nếu có (gồm: quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ);

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (có giá trị trong 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Bản sao có chứng thực hộ khẩu người dự tuyển;

- Quyết định thôi việc hay chấm dứt hợp đồng của cơ quan đơn vị cũ (nếu trước đây đã công tác ở đơn vị khác) có thể  bổ sung sau khi trúng tuyển;

- Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (theo mẫu quy định).

Lưu ý:

- Sinh viên ra trường các khoá trước, nay làm hồ sơ dự tuyển viên chức phải có thêm 1 đơn trình bày lý do chưa nhận nhiệm sở trước đây, đơn phải được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận rõ trong thời gian chưa nhận công tác không vi phạm pháp luật.

Đối với giáo viên đang giảng dạy từ nơi khác chuyển về:

- Tham gia thực hành 01 tiết dạy theo quy trình như giáo sinh mới.

- Những giáo viên thực hành 01 tiết dạy đạt kết quả sẽ được chọn trường theo nguyện vọng, nếu có nhiều giáo viên có cùng nguyện vọng xin chuyển về 01 trường thì sẽ xét điểm thực hành tiết dạy theo thứ tự từ có điểm từ cao xuống thấp.

- Những giáo viên có quá trình giảng dạy ứng với ngạch xin dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập hoặc trước đây đã giảng dạy tại các trường công lập, sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay xin đăng ký dự tuyển vào các trường công lập cần bổ sung các giấy tờ sau:

* Quyết định thôi việc; Hợp đồng lao động; Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội; Bản photo các Quyết định lương hưởng trước khi xin thôi việc.

Những trường hợp này khi trúng tuyển sẽ được xem xét miễn chế độ tập sự theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Không nhận những trường hợp đã nghỉ việc quá 5 năm làm các công việc không liên quan đến ngành nghề dạy học.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

Áp dụng trong trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có tổng số điểm cuối cùng bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng

Ưu tiên được xếp theo thứ tự sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

5. Lệ phí tuyển dụng:  Lệ phí xét tuyển là 400.000 đồng/thí sinh theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

III. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Số lượng biên chế viên chức cần tuyển: 31 người.

a. Biên chế giáo viên cần tuyển:

TT

Chuyên môn

Cần tuyển

Số lượng cần tuyển

 

   Ghi chú

I

Giáo viên Mầm non

03

 

II

Giáo viên bộ môn dạy Tiểu học

03

 02 GVTPT Đội được đào tạo chuyên trách; 01GV dạy Kĩ thuật được đào tạo chuyên trách.

III

Giáo viên THCS: 09 chia ra:

3

Giáo viên THCS môn GDCD

02

 

4

Giáo viên THCS môn Âm nhạc

02

 

5

Giáo viên THCS môn Thể dục

02

 

 

Tổng cộng:

12

 

b. Biên chế nhân viên cần tuyển:

TT

Chuyên môn

Cần tuyển

Số lượng cần tuyển

 

   Ghi chú

1

Nhân viên văn thư bậc Mầm non, Tiểu học, THCS

06

 

2

Nhân viên thư viện, thiết bị bậc Tiểu học

10

 

3

Nhân viên công nghệ thông tin

03

 

 

Tổng cộng:

19

 

2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Kể từ ngày 04/4/2019 đến hết ngày     03/05/2019.

3. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom (Bộ phận Tổ chức cán bộ, ĐT: 0974392539).

4. Thời gian dự kiến thực hành giảng dạy, sát hạch xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển, nhận nhiệm sở:

- Từ ngày  04/5/2019  đến  09/5/2019: Rà soát kiểm tra hồ sơ và nhập dữ liệu điểm hồ sơ dự tuyển; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; Thành lập Tổ thực hành giảng dạy, tổ sát hạch nhân viên; Xếp thời khóa biểu các tiết thực hành và tổ chức bốc thăm tiết thực hành, thời gian sát hạch nhân viên.

- Từ ngày 10/5/2019 đến 14/5/2019: Thí sinh tự chuẩn bị giáo án, đồ dùng giảng dạy, ôn tập kiến thức phục vụ sát hạch.

- Từ ngày  15/5/2019 đến ngày 19/5/2019: Tổ chức thực hành giảng dạy, sát hạch và tổng hợp và thông báo kết quả xét tuyển.

- Từ ngày  20/5/2019 đến ngày 25/5/2019: Tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại (nếu có).

- Từ ngày  26/5/2019 đến ngày 01/6/2019: Phê duyệt kết quả tuyển dụng; Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển; Thông báo nhận nhiệm sở.

Lịch cụ thể Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và trên Trang Thông tin điện tử huyện Trảng Bom.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và được gửi vể Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Trảng Bom (http://trangbom.dongnai.gov.vn); Đài truyền thanh huyện; website Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom: edu.viettel.vn/pgdtrangbom để các thí sinh biết.

Khi có thắc mắc, phản ánh về các vấn đề tuyển dụng viên chức, thí sinh có thể  liên hệ trực tiếp:

- Phòng Nội vụ huyện theo số điện thoại: 0918654991 và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom theo số điện thoại: 0983727381 hoặc 0974392539.

- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai theo số điện thoại 0613.821420.​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 11-04-2019
In nội dung