Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019
 

​Thực hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai năm 2019 và Thông báo số 57/TB-SNV ngày 18/3/2019 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai năm 2019. Nay, UBND huyện thông báo để các thí sinh có nhu cầu biết, tham gia.


Nội dung Thông báo:2771CV Thong bao tuyen dung cong chuc 2019.pdf2771CV Thong bao tuyen dung cong chuc 2019.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 26-03-2019
In nội dung