Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo kết quả điểm sát hạch xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018
 

​Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 và Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Trảng Bom năm 2018.

Căn cứ kết quả điểm sát hạch và điểm học tập, tốt nghiệp của các thí sinh đăng ký dự tuyển xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Trảng Bom năm 2018.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Trảng Bom chính thức thông báo kết quả điểm sát hạch, xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Trảng Bom năm 2018 

Nội dung thông báo và danh sách: Thong bao ket qua sat hach xet tuyen vien chuc nganh Giao duc Dao tao nam 2018.pdfThong bao ket qua sat hach xet tuyen vien chuc nganh Giao duc Dao tao nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 30-11-2018
In nội dung