Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo kết quả vận động ủng hộ mua tặng thẻ BHYT cho đối tượng khó khăn năm 2018 (Tính đến ngày 10/10/2018)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ (Danh sách đính kèm). Đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị chưa ủng hộ; tích cực đóng góp, ủng hộ nhằm góp phần đạt chỉ tiêu 84% người dân tham gia BHYT năm 2018.


Nội dung thông báo và danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ: Thong bao ket qua van dong ung ho mua the BHYT cho doi tuong kho khan nam 2018.pdfThong bao ket qua van dong ung ho mua the BHYT cho doi tuong kho khan nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 19-10-2018
In nội dung