Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VỀ HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tại văn bản văn bản số 1601/SVHTTDL-VH ngày 26/6/2018 về đẩy mạnh tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn bản số 374-CV/BTGHU ngày 22/6/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phổ biến và nâng cao chất lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Đài truyền thanh huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, Ban VHTT các xã, thị trấn thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân; vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 (đợt 2).

Các tác phẩm tham dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 08/9/2019.

Nội dung các văn bản có liên quan về Giải thưởng: 405 CV tuyen truyen giai thuong sang tac VHNT HCM.pdf405 CV tuyen truyen giai thuong sang tac VHNT HCM.pdf  dinh kem _1897-CV-BTGHU- dot 2.pdfdinh kem _1897-CV-BTGHU- dot 2.pdf  Dinh kem KH 40 BTGTU giai thuong sang tac quang ba tac pham HCM.pdfDinh kem KH 40 BTGTU giai thuong sang tac quang ba tac pham HCM.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 10-07-2018
In nội dung