Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Phát động và tham gia Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018

Thực hiện văn bản số 1554/SVHTTDL-DS ngày 21/6/2018 của Sở VHTT&DL tỉnh về phát động và tham gia Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Đài truyền thanh huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã và Ban VHTT các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Đề nghị Đài Truyền thanh huyện: phổ biến, phát động rộng rãi cuộc Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2018 trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã và Ban VHTT các xã, thị trấn:

- Phát động hội thi và tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, các tầng lớp nhân dân tại địa phương tích cực tham gia hội thi.

- Yêu cầu các đơn vị: Trung tâm Văn hóa huyện, Trung tâm TDTT huyện và Thư viện Nhà truyền thống, mỗi đơn vị có ít nhất 02 bài tham gia Hội thi. Đồng thời các đơn vị lập danh sách tên người và số lượng bài tham gia Hội thi gửi về phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

- Thư viện - Nhà truyền thống huyện, Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã thực hiện việc niêm yết nội dung thể lệ cuộc thi tại đơn vị mình để người dân biết và tham gia.

3. Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 01/10/2018 đến 30/11/2018.

4. Bài dự thi gửi về Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (số 1597 Phạm Văn Thuận - KP3- P.Thống Nhất. TP Biên Hòa - Đồng Nai, điện thoại: 0251.8820085, 0904.141205).

Nội dung Kế hoạch và thể lệ Hội thi: 1003.PDF-KH thi tim hieu lich VH-LS Dong Nai.pdf1003.PDF-KH thi tim hieu lich VH-LS Dong Nai.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 28-06-2018
In nội dung