Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo đơn vị vận tải hỗ trợ thí sinh dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018

Thực hiện Văn bản số 4600/BGTVT-VT ngày 04/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia; tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 và Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai tại thông báo số 904/TB-VP ngày 25/5/2018 và Kết luận cuộc họp của đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nam8n 2018.

Để phối hợp triển khai tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Sở Giao thông vận tải Đồng Nai thông báo về việc Công ty TNHH Trí Minh Phát hỗ trợ phương tiện đưa đón miễn phí cho các thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Lộ trình cụ thể như sau:

Nội dung Thông báo và lộ trình xe đưa đón: Thong bao don vi van tai ho tro thi sinh du ky thi THPT quoc gia nam 2018.pdfThong bao don vi van tai ho tro thi sinh du ky thi THPT quoc gia nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 11-06-2018
In nội dung